پارکت یا لمینیت چیست

پارکت قطعات چوبی هستند که بصورت فاق و زبانه روی کف نصب میشوند و تاثیر زیادی در زیبایی دکوراسیون دارد و تداعی کننده وجود طبیعت در محیط می باشد. این قطعات چوبی از تنه درختان ساخته می شوند و به مطالعه بیشتر